M88 - Ứng Dụng Mobile
NỀN TỐI
NỀN TỐI
APP
Mời Bạn Bè
TRẢI NGHIỆM HOÀN TOÀN TỰ NHIÊN VỚI ỨNG DỤNG MỚI CỦA CHÚNG TÔI
Nhanh, Ổn định và Mượt mà
An toàn và Bảo mật hơn
Luôn luôn trên thiết bị của bạn
Có sẵn tất cả sản phẩm của M88
Ưu đãi đặc biệt và sản phẩm độc quyền
Ứng dụng số 1 trên thị trường
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT
Cài đặt
Quét mã QR
Bước 1
Sẽ có một cảnh báo bảo mật. Chọn "Tải xuống"
Bước 2
Nhấp "Mở"
Bước 3
Chọn "Tải xuống" một lần nữa
Bước 4
Quay lại màn hình chính và chờ ứng dụng được cài đặt
Bước 5
Sau khi tải xuống, nhấn vào biểu tượng M88 để bắt đầu chơi
Bước 6
Troubleshooting
On General, tap Device Management
Step 1
Tap Trust newsstreetjournal
Step 2
Tap Trust, and you may open our M88 App
Step 3
Cài đặt
Quét mã QR
Bước 1
Sẽ có một cảnh báo bảo mật. Chọn "Vẫn tải xuống"
Bước 2
"Cài đặt"
Bước 3
Chọn "Mở" để bắt đầu chơi
Bước 4
Xin chào! Bạn cần hỗ trợ gì?